Nagranie 4 lipca 2020


Zapraszamy do obejrzenia nagrania XV edycji Śniadania dla Kobiet,
z 4 lipca 2020.


Było to nasze pierwsze spotkanie online!