• Śniadanie dla Kobiet 2006

    „Marzenia kobiety?” W 2004 oraz 2006 roku w Wiśle miał miejsce Festiwal Życia – kilkudniowa wakacyjna impreza na terenie całej Wisły, mająca charakter rodzinny, muzyczny i rekreacyjny, promująca szeroko rozumianą kulturę chrześcijańską i etykę życia. Podczas drugiego Festiwalu ogromną popularnością cieszyło się Śniadanie dla Kobiet – spotkanie zorganizowane w Hotelu Gołębiewskim, na którym każda kobieta, oprócz wspólnego posiłku, mogła usłyszeć ciekawy i pokrzepiający wykład oraz niemało muzycznych dźwięków. Wykład pod tytułem „Marzenia kobiety” poprowadziła Sandy MacIntosh. Natomiast dźwięki miłe dla ucha wykonali artyści: Sara MacIntosh (strona artystki) oraz Tomasz Żółtko (strona artysty).