• Śniadanie dla Kobiet 2008

    „Nadzieja jest dobrą rzeczą…” Jak wielka jest wśród pań (w wieku od 15-80 lat, żon, matek, córek) potrzeba słuchania słów o nadziei, podanych w sposób szczególny, przeznaczony dla kobiecych serc, może świadczyć liczba – ponad 1100 uczestniczek z różnych stron Polski na III Śniadaniu dla Kobiet. Z pewnością odpowiedzią na wiele pytań dotyczących przyjęcia określonych postaw i wartości we współczesnym świecie mogły być słowa skierowane przez Joni Eareckson-Tada do zgromadzonych w Wiśle kobiet (zarejestrowane na płycie DVD w USA). Jest to niezwykła osoba, która 40 lat temu, w wieku 17 lat została całkowicie sparaliżowana na skutek niefortunnego skoku do wody. Prowadzi jednak bardzo aktywne życie: kieruje założoną przez siebie organizacją…

  • Śniadanie dla Kobiet 2007

    „Kim jestem?” II Śniadanie dla Kobiet odbyło się również w Hotelu Gołębiewski, uczestniczyło w nim ponad Wykłady wygłosiły Ann Benton z Wielkiej Brytanii, psycholog i autorka kilku poradników, która bardzo otwarcie opowiadała o swoich trudnych przeżyciach i radzeniu sobie z nimi oraz Alina Wieja, dyrektor Instytutu Poradnictwa Rodzinnego, która dzieliła się przemyśleniami na temat naszego poczucia wartości i tego, w jaki sposób pewne krytyczne przeżycia z dzieciństwa mogą wpływać na nas w dojrzałym wieku. Nastrojową oprawę muzyczną stworzył pianista to Andrzej Rayski (strona artysty), który właśnie na tą uroczystość zaplanował premierę swojej płyty oraz Beata Bednarz (strona artystki), która swoimi bardzo kobiecymi piosenkami wzruszyła i zachwyciła całą salę. – –…

  • Śniadanie dla Kobiet 2006

    „Marzenia kobiety?” W 2004 oraz 2006 roku w Wiśle miał miejsce Festiwal Życia – kilkudniowa wakacyjna impreza na terenie całej Wisły, mająca charakter rodzinny, muzyczny i rekreacyjny, promująca szeroko rozumianą kulturę chrześcijańską i etykę życia. Podczas drugiego Festiwalu ogromną popularnością cieszyło się Śniadanie dla Kobiet – spotkanie zorganizowane w Hotelu Gołębiewskim, na którym każda kobieta, oprócz wspólnego posiłku, mogła usłyszeć ciekawy i pokrzepiający wykład oraz niemało muzycznych dźwięków. Wykład pod tytułem „Marzenia kobiety” poprowadziła Sandy MacIntosh. Natomiast dźwięki miłe dla ucha wykonali artyści: Sara MacIntosh (strona artystki) oraz Tomasz Żółtko (strona artysty).